Dom Kultury "Śródmieście"

Dom Kultury "Śródmieście", utworzony Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dn. 4 lutego 1991 r., jest samorządową instytucją kultury. DK "Śródmieście" jest ośrodkiem edukacji artystycznej i realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Celem działania Domu Kultury jest wszechstronna edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę mieszkańców Miasta, w szczególności polegająca na:

  • upowszechnianiu działań sprzyjających kształtowaniu zainteresowań artystycznych,
  • kształtowaniu postaw aktywnego odbioru sztuki oraz uczestnictwa w kulturze,
  • rozwijaniu wrażliwości artystycznej oraz wzbogacaniu umiejętności artystycznych mieszkańców,
  • upowszechnianiu dokonań artystycznych mieszkańców,
  • przyczynianiu się do podnoszenia poziomu amatorskiego ruchu artystycznego.

Przełącznik kontrastu