Dom Kultury "Śródmieście"

Powstaliśmy 25 lat temu, ale nasza historia jest o wiele dłuższa, bowiem zaczęła się w 1958 roku. Pod naszym adresem mieścił się Spółdzielczy Dom Kultury, który przez ponad 30 lat prowadził działania kulturalne na rzecz mieszkańców naszego miasta. Na początku lat 90-tych udało się przekonać Radę Miejską do powołania Domu Kultury „Śródmieście”. Historia budynku sięga końca XIX wieku. Pierwsi lokatorzy to adwokaci, kupcy, lekarze; istniała tu także kawiarnia. W kamienicy mieściło się wiele drobnych zakładów usługowych, sklepów, przedszkole. Minęło ponad 100 lat, a w budynku nadal tętni życie kulturalne i edukacyjne. Zapraszamy do naszej siedziby – wyjątkowego miejsca z ciekawą historią. Jesteśmy w centrum Białegostoku. Przez nasze południowe okna mamy unikalny, niespotykany w innych miejscach, widok na dziedziniec Pałacu Branickich. Już trzecie pokolenie białostoczan przychodzi na Kilińskiego 13 na różnego rodzaju zajęcia i wydarzenia kulturalne. Zachęcamy do odwiedzenia nas i skorzystania z naszej oferty kulturalnej.

Dom Kultury "Śródmieście", utworzony Uchwałą Rady Miejskiej w Białymstoku z dn. 4 lutego 1991 r., jest samorządową instytucją kultury. DK "Śródmieście" jest ośrodkiem edukacji artystycznej i realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Spotkanie w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

 

17 marca 2017

godz. 18.00

 

wstęp wolnyMoesowie. Zapomniany świat fabrykantów
W XIX wieku fabrykancka rodzina Moesów stworzyła w Choroszczy jeden z największych ośrodków przemysłowych w okolicy Białegostoku. Pochodzący z Nadrenii założyciel fabryki – Christian August Moes dzięki pracowitości, wytrwałości i konsekwencji w działaniu doszedł do znacznego majątku a jego syn i wnuk nie tylko nie zaprzepaścili dorobku życia ojca i dziada, ale rozwinęli przedsiębiorstwo. Wytwarzane w Choroszczy tkaniny wełniane zdobywały medale na licznych wystawach, sprzedawano je nie tylko w Białymstoku i Warszawie, ale i Moskwie, Petersburgu i na Dalekim Wschodzie. Ostatni z właścicieli zakładów Carl August Moes [II], od początku l.90. XIX w. pełnił wiele funkcji publicznych: był długoletnim radnym miejskim Białegostoku, honorowym sędzią pokoju, przewodniczącym zarządu białostockiej szkoły handlowej, wreszcie - przewodniczącym zarządu Towarzystwa Białostockiej Manufaktury „Eugen Becker & Co.” Przedsiębiorca finansował utrzymanie w Choroszczy dwóch szkół i straży pożarnej. Nazwisko Moes wielokrotnie pojawiało się w miejscowej prasie, a na początku XX wieku pastor Carl vom Berg, na kartach swojej książki opisał historię rodziny. Trzy pokolenia Moesów pozostawiły po sobie dobre wspomnienie pracodawców, choć wymagających, to sprawiedliwych i opiekuńczych.

Anna Dąbrowska, ur. w Białymstoku, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Od 1990 kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Zainteresowania koncentruje wokół historii Choroszczy i mecenatu artystycznego Jana Klemensa Branickiego. Autorka ponad 70 publikacji z zakresu historii i historii sztuki.

Przełącznik kontrastu