Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zaprasza na NOWE zajęcia!

Instruktor prowadzący – Oktawiusz Stępień

Pracownia jest miejscem, w którym dzieci i młodzież poznają sztukę projektowania graficznego i zdobywają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem.

Uczestnicy zapoznają się, a przede wszystkim nauczą, swobodnego poruszania się w programach graficznych, za pomocą których będą mogły tworzyć własne projekty, zarówno reklamowe, użytkowe, jak i artystyczne. Wejdą w świat reklamy, mediów, druku i sztuki użytkowej. Dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie wykonać plakaty, layout i skład książek czy albumów, a także przygotować materiały reklamowe.

Pracownia koncentruje się na indywidualnym rozwoju merytorycznym oraz na współdziałaniu w zespole kreacyjnym. Styl pracy pracowni jest ściśle dostosowany do zainteresowań graficznych uczestników, którzy zgodnie z nimi nabywają umiejętności potrzebne do osiągnięcia zaprojektowanego wspólnie celu. Założeniem pracowni jest stworzenie zespołu niezależnych twórców realizujących wspólne pomysły przy jednoczesnym rozwoju indywidualnym.

Uczestnicy pracowni otrzymują konkretny warsztat, znajomość oprogramowania i procesów technologicznych przy realizacji projektów. Oferujemy praktyczną wiedzę merytoryczną, sprzęt oraz współdziałanie w procesach twórczych.

Zakres tematów:

 • przetwarzanie obrazu (kompozycja, kolor, modyfikacja),
 • projektowanie obiektów (od pomysłu po grafikę 2/3D),
 • liternictwo (min. praca z tekstem),
 • realizacja produkcji (przesyłanie plików: www, druk, laser),
 • layout’y (strony www, okładki, książki, gazety).

Informacje:

 • grupa docelowa w wieku 8-12 lat,
 • zajęcia trwają 2 godziny raz w tygodniu,
 • liczba uczestników zależna jest od dostępnych stanowisk roboczych (3-9),
 • każdy nowo przybyły zostanie zaopatrzony w wiedzę zwaną Pakietem Podstawowym*.

*Pakiet podstawowy są to informacje, które przekazujemy nowo przybyłym:

 • podstawowe zasady korzystania z komputera (min. publikacja w internecie, zabezpieczenie przed wirusami, sposób postępowania z informacją – prywatną, publiczną, podstawy obsługi systemu, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych),
 • zapoznanie ze środowiskiem pracy (oprogramowanie: Pakiet Adobe, Corel, Gimp, Inkscape; peryferia: drukarka, tablet itp.)

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 16:00 – 18:00 (grupa młodsza) oraz 18:00 – 20:00 (grupa starsza)