Zespół Fletów Prostych "Canna Polonica" powstał w 2012 roku. Zespół wykonuje muzykę dawną, specjalizując się w muzyce z okresu od renesansu do późnego baroku. Jego repertuar obejmuje muzykę świecką i religijną kompozytorów polskich, angielskich, niemieckich, włoskich, francuskich. Na instrumentarium zespołu składa się kwintet fletów prostych będących replikami renesansowych instrumentów. Wykonawcy występują w stylizowanych na daną epokę strojach. Od maja 2016 r. zespół zmienił nazwę na Zespół Fletów Prostych "Olim Tibia"

Zespół zakończył pracę 1 września 2017 r.

Instruktor prowadzący - Joanna Mytnik

 


2016 r.

2015 r.

 

Przełącznik kontrastu