Koncert UNICEF

Serdecznie zapraszamy na „Koncert UNICEF”. Koncert odbędzie się w ramach naszego projektu „Organizacja zajęć muzycznych wokalnych, tanecznych, plastycznych i graficznych dla dzieci w Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku” przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

W tym dniu wystąpią dzieci uczestniczące w integracyjnych zajęciach tańca dawnego (instruktorka Helena Szuhalska), baletu (instruktorka Oksana Prus) oraz pobierające naukę w ramach indywidualnej nauki gry na instrumentach muzycznych (instruktorki Natalia Hrebeniukova, Grażyna Langowska – Babula, Joanna Daniluk – Mytnik, Zofia Otoka, Hanna Tusheva oraz instruktor Robert Jurčo).

Koncert w ramach projektu Unicef odbędzie się 22 czerwca o godz. 19:00 w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku (sala baletowa, III piętro, ul. Kilińskiego 13).

Plakat koncert unicef