Międzynarodowy Festiwal Fotografii Interphoto Białystok 2019

29 wrzesień godz. 16.00

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok INTERPHOTO 2019

Valentyn Odnoviun
Ukraiński twórca mieszkający w Wilnie, na Litwie.
Przez ostatnie kilka lat jego praca była związana z przedstawianiem wydarzeń historycznych i społecznych w obrazie „abstrakcyjnym”, angażującym wyobraźnię, urzeczywistniającym przekaz przez interpretację i myślenie abstrakcyjne odbiorcy.
Jest zwycięzcą pierwszej edycji INTERPHOTO Grand Prix (2017) w Białymstoku; w ciągu ostatnich dwóch lat uczestniczył w wystawach na Łotwie, Litwie, w Niemczech, Gruzji, Słowenii, Polsce, Ukrainie, Serbii, USA, Holandii, Szwajcarii, Nowej Zelandii i Austrii

Horyzonty
W latach 1939 do 1944 Polska znajdowała się pod okupacją nazistowskich Niemiec. Niezliczone rzesze Polaków były w tym czasie wiezione, stracone lub wysłane do obozów koncentracyjnych. Głównym organem odpowiedzialnym za te opresje było Gestapo (Tajna Policja Nazistowskich Niemiec). Po zakończeniu II Wojny Światowej na ponad 40 lat Polska znalazła się pod wpływem reżimu komunistycznego. Agencje Bezpieczeństwa Narodowego takie jak NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych ZSRR) i UB (Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego Polskiej Republiki Ludowej) utworzyły siedziby i biura w całej Polsce, korzystając często z budynków zajmowanych wcześniej przez Gestapo. Piwnice w tych budynkach wykorzystywane były najczęściej jako więzienia.
UB łączył funkcje organu karnego oraz tajnych służb specjalnych. Formalnie zajmujący się zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa państwa, był w rzeczywistości instrumentem represji politycznych ze strony prosowieckich władz Polski. NKWD i UB szpiegowały polskich obywateli, walczyły z dysydentami, więziły i eliminowały jednostki „niepożądane”. W wyniku działaności tych służb wielu Polaków zostało zesłanych do różnych gułagów na terenie Związku Radzieckiego.
Po roku 1956 UB został zastąpiony przez SB (Służbę Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), agencję, która funkcjonowała aż do upadku prosowieckiej Polskiej Republiki Ludowej w 1989 roku.