„Moesowie – zapomniany świat fabrykantów” w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

plakat moesowie zapomniany świat fabrykantów dkś

Spotkanie w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

17 marca 2017

godz. 18.00

wstęp wolny

Moesowie. Zapomniany świat fabrykantów
W XIX wieku fabrykancka rodzina Moesów stworzyła w Choroszczy jeden z największych ośrodków przemysłowych w okolicy Białegostoku. Pochodzący z Nadrenii założyciel fabryki – Christian August Moes dzięki pracowitości, wytrwałości i konsekwencji w działaniu doszedł do znacznego majątku a jego syn i wnuk nie tylko nie zaprzepaścili dorobku życia ojca i dziada, ale rozwinęli przedsiębiorstwo. Wytwarzane w Choroszczy tkaniny wełniane zdobywały medale na licznych wystawach, sprzedawano je nie tylko w Białymstoku i Warszawie, ale i Moskwie, Petersburgu i na Dalekim Wschodzie. Ostatni z właścicieli zakładów Carl August Moes [II], od początku l.90. XIX w. pełnił wiele funkcji publicznych: był długoletnim radnym miejskim Białegostoku, honorowym sędzią pokoju, przewodniczącym zarządu białostockiej szkoły handlowej, wreszcie – przewodniczącym zarządu Towarzystwa Białostockiej Manufaktury „Eugen Becker & Co.” Przedsiębiorca finansował utrzymanie w Choroszczy dwóch szkół i straży pożarnej. Nazwisko Moes wielokrotnie pojawiało się w miejscowej prasie, a na początku XX wieku pastor Carl vom Berg, na kartach swojej książki opisał historię rodziny. Trzy pokolenia Moesów pozostawiły po sobie dobre wspomnienie pracodawców, choć wymagających, to sprawiedliwych i opiekuńczych.

Anna Dąbrowska, ur. w Białymstoku, absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Od 1990 kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy. Zainteresowania koncentruje wokół historii Choroszczy i mecenatu artystycznego Jana Klemensa Branickiego. Autorka ponad 70 publikacji z zakresu historii i historii sztuki.