„Tajemnice ulicy Jana Kilińskiego” w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

plakat miejski salon artystyczny tajemnice ulicy jana kilińskiego dkś

Spotkanie w ramach Miejskiego Salonu Artystycznego

Wykład Wiesława Wróbla pt.„Tajemnice ulicy Jana Kilińskiego”

22 marca 2017

godz. 18.oo

wstęp wolny

„Kilińskiego. Historia jednej ulicy” to publikacja przygotowana i wydana w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan. Książka – jak wskazuje tytuł – dotyczy przeszłości ulicy Kilińskiego w Białymstoku. Datą graniczną jest rok 1939. Publikacja ma formę przewodnika po dwóch sferach ulicy: po jej historii od czasów najdawniejszych do 1939 r. oraz po jej rzeczywistej przestrzeni wyznaczonej biegiem ulicy i zlokalizowanymi przy niej posesjami. Praca jest podzielona na dwie części omawiające historię dwóch stron ulicy, zaś każda część podzielona jest na rozdziały dotyczące poszczególnych posesji, które istniały do II wojny światowej. Książka ma stanowić nie tylko lekturę do czytania, ale także stanowić źródło wiedzy, dlatego jej treść jest bardzo bogata w szczegóły dotyczące zmian własności, genealogii rodzin właścicieli lub osób mieszkających pod konkretnym adresem, nazw instytucji, organizacji czy przedsiębiorstw, które funkcjonowały przy ul. Kilińskiego. Jest to książka naukowa, której recenzentem był prof. Adam Dobroński. Tekst zaopatrzony jest w przypisy naukowe odsyłające do źródeł i literatury, całość zaś wzbogacona o indeks osobowy.

Wiesław Wróbel – absolwent historii UwB, kierownik Pracowni Digitalizacji Zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, od prawie dekady zajmuje się historią regionu ze szczególnym uwzględnieniem historii Białegostoku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dwukrotny stypendysta Prezydenta Miasta Białegostoku, autor ponad trzydziestu artykułów naukowych oraz kilku książek poświęconych historii Białegostoku i regionu. W „Albumie Białostockim”, cotygodniowym dodatku do „Kuriera Porannego”, od dwóch lat opisuje historie poszczególnych adresów i ulic Białegostoku.