Nowe zajęcia w roku szkolnym 2017/2018

plakat pracowni projektowania graficznego w dkś

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

zaprasza

na NOWE zajęcia!!!

Pracownia Projektowania Graficznego

Pracownia jest miejscem, w którym dzieci i młodzież poznają sztukę projektowania graficznego i zdobywają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem.

Uczestnicy zapoznają się, a przede wszystkim nauczą, swobodnego poruszania się w programach graficznych, za pomocą których będą mogły tworzyć własne projekty, zarówno reklamowe, użytkowe, jak i artystyczne. Wejdą w świat reklamy, mediów, druku i sztuki użytkowej. Dzięki zdobytej wiedzy będą w stanie wykonać plakaty, layout i skład książek czy albumów, a także przygotować materiały reklamowe.

Pracownia koncentruje się na indywidualnym rozwoju merytorycznym oraz na współdziałaniu w zespole kreacyjnym. Styl pracy pracowni jest ściśle dostosowany do zainteresowań graficznych uczestników, którzy zgodnie z nimi nabywają umiejętności potrzebne do osiągnięcia zaprojektowanego wspólnie celu. Założeniem pracowni jest stworzenie zespołu niezależnych twórców realizujących wspólne pomysły przy jednoczesnym rozwoju indywidualnym.

Uczestnicy pracowni otrzymują konkretny warsztat, znajomość oprogramowania i procesów technologicznych przy realizacji projektów. Oferujemy praktyczną wiedzę merytoryczną, sprzęt oraz współdziałanie w procesach twórczych.
Zakres tematów

przetwarzanie obrazu (kompozycja, kolor, modyfikacja),
projektowanie obiektów (od pomysłu po grafikę 2/3D),
liternictwo (min. praca z tekstem),
realizacja produkcji (przesyłanie plików: www, druk, laser),
layout’y (strony www, okładki, książki, gazety).
Informacje
grupa docelowa w wieku 8-12 lat,
zajęcia trwają 2 godziny raz w tygodniu,
liczba uczestników zależna jest od dostępnych stanowisk roboczych (3-9),
każdy nowo przybyły zostanie zaopatrzony w wiedzę zwaną Pakietem Podstawowym*.
*Pakiet podstawowy są to informacje, które przekazujemy nowo przybyłym:

podstawowe zasady korzystania z komputera (min. publikacja w internecie, zabezpieczenie przed wirusami, sposób postępowania z informacją – prywatną, publiczną , podstawy obsługi systemu, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych),
zapoznanie ze środowiskiem pracy (oprogramowanie: Pakiet Adobe, Corel, Gimp, Inkscape; peryferia: drukarka, tablet, itp.).
Informacje na temat zajęć i zapisy w Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
tel. 85 7416517, 500 136 195,
e-mail: bdks@dksrodmiescie.pl