Zapraszamy do zapoznania się opłatami za zajęcia prowadzone w ramach Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku.
W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zajęć.

CENNIKI DO POBRANIA:

CENNIK OPŁAT Pracownia Baletowo-Taneczna
CENNIK OPŁAT Pracownia Muzyczna
CENNIK OPŁAT Pracownia Plastyczna
CENNIK OPŁAT Pracownia Projektowania Graficznego

CENNIK OPŁAT Zespół Muzyki Dawnej „Ars Decorum”
CENNIK OPŁAT Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „Capella Antiqua Bialostociensis”
CENNIK OPŁAT Kabaret „Lumbago”
CENNIK OPŁAT Dziecięca Grupa Wokalna „Miniatura”
CENNIK OPŁAT Młodzieżowy Zespół Muzyczny
CENNIK OPŁAT Zespół Kameralny „Più Vivere”
CENNIK OPŁAT Grupa Teatralna „Rupaki”
CENNIK OPŁAT Chór „Squillo”

CENNIK OPŁAT Zajęcia taneczne dla dorosłych
CENNIK OPŁAT Zajęcia plastyczne dla Seniorów
CENNIK OPŁAT Zajęcia plastyczne dla dorosłych – Grupa Artystyczna „MISTRAL”

DRUKI DO POBRANIA:

REGULAMIN Chóru Squillo
REGULAMIN Zajęć plastycznych dla dorosłych MISTRAL
REGULAMIN Zajęć plastycznych dla seniorów
REGULAMIN Zajęć tanecznych dla dorosłych
Wniosek BKDR

REKRUTACJA:

PODANIE DEKLARACJA