Prezentacje Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Serdecznie zapraszamy na prezentacje Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku.

Podczas prezentacji wystąpią zespoły i ogniska:
Ognisko Muzyczne
Ognisko Baletowe + Dziecięca Grupa Wokalna MINIATURA
Zespół Muzyki Dawnej ARS DECORUM
Zespół Fletów Prostych CANTIO POLONICA
Zespół Muzyki i Tańca Dawnego CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS
Zespół Tańca Nowoczesnego FLESZ
Ognisko Plastyczno-Komputerowe: Pracownia Plastyczna

10.06.18 r.
godz. 14:00
Kino Forum ul. Legionowa 5
wstęp wolny