Викладач, керівник – Justyna Wieruszewska-Biniek

Над дитячими сценічними вокальними композиціями працює група з понад десятка людей. Діти вивчають, покращують і вдосконалюють свій голосовий апарат за допомогою емісійних і дикційних вправ, ритмомелодійних завдань, мімічної та мовної гімнастики. Наука постави голосу включає в себе з-поміж іншого правильне дихання, артикуляцію, зміни динаміки, тембру. Свого роду ядром колективу є найстарші учасники балетного гуртка.