Театральний гурток був заснований у жовтні 2008 року.

Викладач, керівник: Агата Стасюлевич

Заняття проходять по понеділках:

 • група 1 — 16.00-18.00
 • група 2 — 18.00-20.00

Гра в ТЕАТР, адже саме так слід розуміти роботу з дітьми та молоддю – шанувальниками театрального мистецтва, має терапевтичний вплив на всі психічні функції, на моторику, підвищує впевненість у собі та збільшує можливості досягнення успіху, дає вдоволення, соціалізує та покращує сприйняття потреб інших людей, забезпечує безпосередню та активну участь у культурі.

ТЕАТРАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ закладають основи виховання творчої особистості, яка вміє робити багато вчинків з власної ініціативи, не боїться викликів і реалізує свої захоплення та мрії. Це форма праці, яка стимулює багатосторонню активність молодої людини: емоційну, фізичну та інтелектуальну, розвиває уяву, проникливість, інтуїцію, зосередженість, пам’ять, творчі здібності, розвиває здатність приймати складні рішення.

Мета програми та її характеристики:

 • сприяння розвитку захоплення театральним мистецтвом шляхом залучення учасників занять до творчого процесу, а саме: робота з текстом, розробка музично-хореографічних елементів, художня творчість, пов’язана з виконанням сценографії та нанесення гриму,
 • підняття інтересу до театру шляхом навчання в галузі елементарних знань про театр,
 • ознайомлення з театральними формами, кулісами театру та усіма аспектами роботи актора,
 • мотивування до активної участі в культурному житті шляхом участі у спектаклях та підготовці до вистав і постановок,
 • допомога у виявленні та розвитку артистичних здібностей: акторських, декламаторських, художніх, музичних та ін.,
 • навчання набуттю навичок ефективного спілкування та самопрезентації в моментах стресу та сценічного страху, ефективної командної роботи, творчого вирішення проблем,
 • збагачення знаннями про людину, життя і світ через втілення у роль, переживання та дистанціювання від емоцій створених героїв.

Форми і методи програми:

 • вправи з елементарних акторських завдань: жива дія, з предметом і з використанням нетрадиційних засобів вираження,
 • робота з тілом як засобом сценічного вираження/експресії, мистецтво рухів,
 • вправи з дикції, дихання, постави голосу,
 • вправи в інтерпретації віршів, прози, пісенної майстерності,
 • психокреативні вправи для загального розвитку, що полегшують використання творчого потенціалу,
 • психокреативні вправи для загального розвитку, що полегшують використання творчого потенціалу,

психокреативні вправи для загального розвитку, що полегшують використання творчого потенціалу,