Wernisaż „Rozproszone pejzaże” – Czesław Zdanowicz

Zapraszamy na wernisaż fotografii autorstwa Czesława Zdanowicza pod tytułem „Rozproszone Pejzaże”, który odbędzie się 15 stycznia 2019r. o godz. 18:00.

Czesław Zdanowicz od 1979 roku jest członkiem Białostockiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych; krajowych i międzynarodowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych  pod patronatem FIAP, zdobywając wiele akceptacji i wyróżnień. Jego fotografie były prezentowane w wielu krajach Europy i świata (Chiny, Chorwacja, Czarnogóra, Egipt, Grecja, Indie, Iran, Kanada, Macedonia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania.
Szczególne miejsce w twórczości fotograficznej Czesława Zdanowicza zajmuje fotografia pejzażowa okolic Białegostoku, fotografia uliczna, (m.in.) w podczerwieni i technice wielokrotnej ekspozycji[16].
Czesław Zdanowicz w 2012 roku został przyjęty w poczet członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców. Decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika. W 2015 roku został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej.
Prace Czesława Zdanowicza zaprezentowano w Almanachu (1995–2017), wydanym przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, w 2017 roku[18]. W 2018 roku został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości[19].