Wernisaż wystawy „W gronie kobiet” Giennadij Pitsko

Zdjęcie z wystawy "W gronie kobiet" Giennadij Pitsko

24 kwiecień, godz. 18.00, sala wystawowa, II piętro

Pitsko Giennadij urodził się w 1970 roku w Grodnie. W 1987 roku uczył się w Bobrujskiem – artystycznej szkole na oddziale ceramiki. Od 1991 roku zajmuje się malarstwem. Jest zaangażowany w różnorodne projekty artystyczne. Od 2012 r. prowadzi działalność charytatywną. Jego prace to niezwykle barwne opowieści o tym co go otacza. Artysta używa pędzla i szpachli . Przed dwudziestu laty w Sopocie zobaczył wystawę Jerzego Dudy-Gracza i od pierwszego wejrzenia zakochał się w tworzeniu szpachelkami. Od tego momentu konsekwentnie pracuje w tej technice. Odrzucił też tradycyjny sposób przedstawiania postaci, wykorzystuje za to doświadczenia malarzy współczesnych. Prace Giennadija Pitsko znajdują się w kolekcjach zarówno instytucji, jak też prywatnych kolekcjonerów w rodzinnej Białorusi oraz w innych krajach europejskich i poza Europą. Artysta ma w dorobku udział w wielu krajowych i międzynarodowych wystawach zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych.
W Polsce malarstwo Giennadija Pitsko można było podziwiać m.in. w Pułtusku, Lublinie, Warszawie, Kutnie, Krakowie, Łodzi, Białymstoku, Toruniu i Sopocie
1992 – pierwsza osobista wystawa w kinie „Październik” Grodno.
1998 – wystawa w galerii ” Tyzenhauza”. Grodno.
1999-wystawa” Miejski pejzaż” .Grodno.
2001 – wystawa galerii ” Tyzenhauza ” Natchnienie. Grodno.
2007 – wystawa w galerii ” Tyzenhauza” pod nazwą „Poezja obszarów”. Grodno.
2008 – wystawa ” martwa Natura ” galeria „Tyzenhauz”.Grodno.
2009 – wystawa „Zaczarowany pięknością ” w galerii ” Tyzenhauza ”
2009 – wystawa galerii „Diotris” Petesburg.
2013 – wystawa „Anielskie piosenki „w galerii ” Tyzenhauza ” Grodno .
2013 -wystawa „Anielskie piosenki” Polska Białystok Pałac Branickich.
2013 – wystawa „Kobiety i kwiaty” Pultusk, Polska.
2014 – Polska, miasto Lublin kościół ” Świętej rodziny” pod nazwą „Anioły”.
2014 – wystawa Polska, miasto Kutno Teatr muzyki i tańca „Słowiańska dusza”.
2014 –wystawa miasto Łódź” Słowiańska dusza ” galeria „Kookaburra”.
2015 – wystawa „Rodzone Pejzaże” galeria ” Tyzenhauza „.
2015 – wystawa „Rodzone Pejzaże” Polska Białystok Pałac Branickich.
2016 –wystawa” Moje życie” galeria” Tyzenhauza „.
2016 – wystawa” Moje życie” Polska Białystok Pałac Branickich.
2017 –wystawa „On I Ona ” galeria” Tyzenhauza „.
2017 –wystawa „On I Ona ” Polska Białystok Pałac Branickich.
2017 -złoty medal Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w uznaniu zasług wkładu pracy rozwój kultury polskiej wśród Rodaków poza granicami Kraju.
Wspólne wystawy.
2007- wspólna wystawa w Paryżu pod nazwą „Jesień oczami polskich malarzy”.
2008 – polega na spółce polskich malarzy na Białorusi. Bierze udział w szybowcach, ogólnych wystawach w Białorusi i Polsce, Litwie,Rosji.
2009- wspólna wystawa Petersburg galeria ” Diotris „.
2010- wspólna wystawa w Warszawie, senat RP.
2013-wspólna wystawa w Warszawie, senat RP „Obrona Grodno”
2013- wspólna wystawa miasto Wilno.
2014-wspólna wystawa w miejskiej galerii miasta Sopot pod nazwą „Pod niebem”
2017- wspólorganizator wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie „Zmieniająс rzeczywistość”
2017-organizator wystawy „Bóg Honor Ojczyzna” Warszawa , CBR
2018 – współorganizator wystawy „Bóg Honor Ojczyzna” w Gdańsku w Historycznej Sali BHP Salidarnosci.