Instruktor prowadzący – Gabriela Klimaszewska

Zespół Tańca Nowoczesnego „FLESZ” tworzą dzieci i młodzież w wieku 6 – 18 lat. Zespół jest podzielony na dwie grupy wiekowe: 6 – 10 lat i 11 – 18 lat. Dla jednych jest to pierwsza przygoda z tańcem, inni zaś uczęszczają systematycznie na zajęcia od kilku lat. Zajęcia zespołu realizowane są według programu pod nazwą „Od podstaw do sukcesu”. Rozpoczynając od nauki podstaw tańca uczestnicy zajęć dążą do osiągnięcia perfekcji tanecznej, uczestnictwa w pokazach oraz współzawodnictwa w turniejach i festiwalach tanecznych. Sposób prowadzenia zajęć jest dostosowany do możliwości technicznych uczestników.

Zajęcia opierają się głównie na stylach tańca nowoczesnego między innymi:

 • Hip hop
 • New style
 • Old school
 • House
 • Klump
 • Locking
 • Elementy poppingu
 • Dance hall
 • Jazz
 • Modern jazz
 • Taniec współczesny

Każdy rok rozpoczyna się nauką podstaw tańca klasycznego, a wstęp do każdego stylu to zapoznanie uczestników zajęć z jego podstawowymi ruchami oraz historią.

Celem prowadzenia zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży jest:

 • poprawa koordynacji ruchowej, zwinności i sprawności fizycznej
 • nauka i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej
 • kształcenie estetyki ruchowej
 • kształtowanie sylwetki
 • wyłonienie talentów, dzieci posiadających potencjał taneczny
 • rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch
 • nabycie umiejętności korzystania z wrodzonej muzykalności, wyczucia rytmu
 • budzenie wiary we własne możliwości
 • branie udziału w pokazach, turniejach i festiwalach tanecznych
 • nauka tańca poprzez instruowanie, a w młodszej grupie również zastosowanie różnych form motywacyjnych i zabaw
 • rozwijanie zainteresowań
 • aktywne spędzanie czasu wolnego
 • pokonywanie tremy i nieśmiałości
 • czerpanie radości z udziału w zajęciach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE CHĘTNE OSOBY!