W celu współtworzenia kultury w Białymstoku, Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku zadeklarował chęć korzystania z Funduszu Współpracy. Zachęcamy  stypendystów, organizacje pozarządowe, indywidualnych twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne do zapoznania się z zasobami do udostępnienia przez naszą instytucję.

Jeśli chcą Państwo zaproponować współpracę i chęć korzystania z naszych zasobów zachęcamy do przesłania wstępnej koncepcji pomysłu na adres e-mail: bdks@dksrodmiescie.pl, powołując się na Fundusz Współpracy.

Mają Państwo czas do 31 marca 2020 r.

Zapraszamy do współdziałania w kulturze!

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUCJI:

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku realizuje zadania statutowe w zakresie:

1) prowadzenia różnorodnych form działalności kulturalnej, w tym: filmowej, fotograficznej, muzycznej, plastycznej, tanecznej i teatralnej,

2) prezentowania dorobku artystycznego, w tym zespołów artystycznych funkcjonujących w strukturze Domu Kultury,

3) organizowania różnych form indywidualnej i zespołowej aktywności kulturalnej,

4) organizacji imprez i zdarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów z zakresu swojej działalności,

5) współpracy z instytucjami o podobnym charakterze w rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców Miasta.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin udostępniania zasobów DKŚ
  2. Zasoby DKŚ
  3. Informacje na temat Funduszu Współpracy TUTAJ