Grupa Artystyczna Mistral 

Zajęcia plastyczne dla dorosłych

Instruktor prowadzący – Marta Pokojowczyk

Mistral – Mistrzowski Wiatr, nieprzewidywalny, silny, wyrazisty, zjawiskowy…
Grupa powstała we wrześniu 2016 roku z inicjatywy instruktora Katarzyny Magdziak. Ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych oraz pogłębianie pasji tworzenia wśród amatorów.

Zajęcia odbywają się w czwartki w godzinach 18-21

Z życia grupy:

Więcej informacji odnośnie zajęć udzielamy w sekretariacie DKŚ