Kilkunastoosobowa grupa osób pracuje nad dziecięcymi wokalnymi utworami estradowymi. Dzieci poznają, usprawniają i doskonalą swój aparat głosowy poprzez ćwiczenia emisyjne i dykcyjne, zadania rytmiczne i melodyczne, gimnastykę buzi i języka. Nauka emisji głosu obejmuje zwłaszcza oddychanie, artykulację, zmiany dynamiki, barwy. Zdecydowany trzon zespołu stanowią najstarsi uczestnicy ogniska baletowego.