Kierownik artystyczny, choreograf, instruktor prowadzący – Helena Szuhalska

Zespół Muzyki i Tańca Dawnego „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS” powstał w 1998 roku jako zespół instrumentalno-wokalno-taneczny; obecnie pracuje grupa taneczna zespołu i liczy 36 osób. Członkami zespołu są dzieci i młodzież białostockich szkół koncertujący w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych renesansowych i barokowych strojów dworskich. Szczególnie pięknie prezentują się na tle zabytkowej architektury, m.in. „Wersalu Podlaskiego” – pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego.

W repertuarze zespołu znajdują się tańce dworskie starofrancuskie, włoskie, angielskie i polskie. Zespół czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu, koncertuje również w innych miastach Polski (m.in. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Malborku, Muzeum Archeologiczne, Zamek Królewski w Warszawie, Ratusz w Tarnowie, Zamek w Pułtusku, Wawel, Rynek Główny, Sukiennice, Willa Decjusza, Pałac Biskupi Erazma Ciołka Pałac Krzysztofory, Plac Szczepański, Plac na Groblach w Krakowie, Rynek Główny we Wrocławiu, Bazylika Jasnogórska w Częstochowie, Zamek w Pieskowej Skale, Zamek Królewski w Niepołomicach, Katedra Kaliska w Kaliszu, Pałac Podonowskich w Bugaju k/Raszkowa, Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie) i za granicą: Rosja, Białoruś, Litwa, Łotwa, Czechy, Niemcy. Koncert w letniej rezydencji Branickich w Choroszczy został nagrany przez Telewizję Regionalną w Białymstoku.

Zespół jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie zdobył trzy Brązowe Harfy Eola (2001, 2008, 2009), pięć Srebrnych Harf Eola (2002, 2003, 2004, 2005, 2012), Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego (2002) i Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2004). W 2006 r. zespół zdobył Złotą Harfę Eola oraz GRAND PRIX Festiwalu. Dwukrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu „Bydgoskie Impresje Muzyczne” (2002 i 2004). Od 2001 r. zespół bierze udział w warsztatach, a także prezentuje swoje umiejętności na Międzynarodowym Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie oraz kilkukrotnie w: Festiwalu Tańców Dworskich „Pawana” we Wrocławiu, Letnich Kursach Metodycznych Muzyki Dawnej w Warszawie, Akademii Barokowej w Krakowie, Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej w Kaliszu. Podczas 44. Schola Cantorum Międzynarodowego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa w Kaliszu (25 – 29 czerwca) zdobył:
– Złotą Harfę Eola w kategorii Zespoły kameralne, prezentujące taniec i inne formy teatralne,
– Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
– Nagrodę Specjalną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu dla instruktora zespołu Heleny Szuhalskiej.

Tancerze z zespołu od kilku lat współpracują z zawodowymi tancerzami i muzykami przy realizacji projektów artystycznych. Zapraszany był do wspólnych działań artystycznych przez m.in. Balet Dworski „Cracovia Danza” z Krakowa, Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego „Ars Nova” z Warszawy, Fundację „Pro Anima” z Białegostoku.

Programy opracowane przez zespół:

Na renesansowym dworze (1999), Pastorałka wg Schillera (2000), Trwaj chwilo (2001), W dni pełne słońca (2004), Bakałarz (2005), Wiosenny spacer (2006), Na królewskim dworze (2007), U Pani Branickiej (2008), Mała księżniczka (2009), Bajka o Księżniczkach (2011), W sklepie z zabawkami (2013), Lekcja tańca (2014), Kilka słów o tańcu, czyli jak tańczono przed wiekami (2015), Dworskie zabawy przed wiekami (2015), Na królewskim dworze (2016), Cztery pory roku (2016).

Płyty DVD wydane przez zespół:

Na królewskim dworze (2007), U Pani Branickiej (2010), Bajka o Księżniczkach (2012), W sklepie z zabawkami (2014).