Adres:
ul.Jana Kilińskiego 13
15-089 Białystok
Telefon: 85 7416517, 500136195

Pracownia Plastyczna
ul. Icchoka Malmeda 17
15-440 Białystok

E-mail:
bdks@dksrodmiescie.pl

Numer konta bankowego:
62 1240 5211 1111 0010 3558 4961
BANK PEKAO SA

Dyrektor: Wojciech Bokłago
tel. 85 7404085, 577 787 111

Kierownik Działu Edukacji Artystycznej i Promocji: Helena Szuhalska
tel. 577 132 999

Główna Księgowa: Anna Nowik
tel. 690 048 848

Kancelaria: Monika Murawska
tel. 85 7416517, 500136195, 508 891 968

Promocja i Marketing: Aneta Kisielewska
tel. 577 010 777

Dział Gospodarczy: Elżbieta Piłaszewicz
tel. 577 132 997

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
iod@dksrodmiescie.pl

Formularz kontaktowy
Akceptuję politykę prywatności oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zadane przeze mnie pytanie.