Święto Ulicy Jana Kilińskiego

Święto Ulicy Jana Kilińskiego w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przeniesiemy się w czasie do okresu międzywojnia, zobaczymy stare samochody, czary iluzjonisty, spektakl w wykonaniu Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”, usłyszymy koncerty, posmakujemy watę cukrową.

Jeśli chcesz poczuć klimat tego okresu, stwórz własną stylizację. Przebierz się! Warto! Czekają nagrody!

27 maja 2018 roku ulica Kilińskiego będzie pełna atrakcji od godz. 11.00 do 16.00. Zapraszamy!

 

REGULAMIN IMPREZY Ulica Kilińskiego

REGULAMIN KONKURSU

 

PROGRAM
27.05.2018
100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 
– promocja w restauracjach i kawiarniach:
Maison du Café, Chilli Pizza, Koku Sushi, 7 Metod

SCENA 11:00-15:00

11:00 Inauguracja Święta Ulicy Jana Kilińskiego
Niepodległa – koncert Chóru im. S. Moniuszki
– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku
11:15 Etiudy muzyczne Ogniska Muzycznego DKS
– Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku
11:30 Zabawy dziecięce i pieśni kurpiowskie z Puszczy
Zielonej – Zespół Pieśni i Tańca KURPIE ZIELONE
grupa dziecięca – Wojewódzki Ośrodek
Animacji Kultury w Białymstoku
11:45 Czar lat dwudziestych – pokaz iluzji w wykonaniu
Łukasza Granta
12:00 W starym kinie – spektakl taneczno-pantomimiczny
w wykonaniu Baletu Dworskiego
CRACOVIA DANZA – Dom Kultury „Śródmieście”
w Białymstoku
13:15 Ognisko Baletowe – Dom Kultury „Śródmieście”
w Białymstoku
13:45 Czar lat dwudziestych – pokaz iluzji w wykonaniu
Łukasza Granta
14:00 Zabawy dziecięce i pieśni kurpiowskie z Puszczy
Zielonej – Zespół Pieśni i Tańca KURPIE ZIELONE
grupa dziecięca – Wojewódzki Ośrodek Animacji
Kultury w Białymstoku
14:10 Modna Niepodległa – najciekawsza stylizacja
ubioru z okresu międzywojennego – rozstrzygniecie
konkursu – Dom Kultury „Śródmieście”
w Białymstoku i Galeria im. Sleńdzińskich
w Białymstoku
14.25 Powróćmy jak za dawnych lat – koncert uczennic
Centrum Artystycznego Elizy Sacharczuk
– Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
w Białymstoku

ULICA 11:00-16:00

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku:
11:00–16:00
• Działania plastyczne:
– malowanie na sztalugach (dla wszystkich
chętnych)
– performance uczniów Ogniska Plastycznego,
instalacja artystyczna powstająca na żywo
podczas festynu
– malowanie obrazów na żywo podczas festynu –
Grupa Artystyczna Mistral
• Grupy rekonstrukcyjne – lata 20.
• Prezentacja samochodów z Moto Retro Muzeum
na Węglowej,
• Prezentacja i sprzedaż antyków
• Wystawa prac plastycznych podopiecznych
Fundacji Oswoić Świat – II piętro DKŚ
• Wystawa strojów podlaskich – II piętro DKŚ

Muzeum Wojska w Białymstoku:
11:00–16:00
• Kilińskiego St.(Art). – warsztaty wycinania szablonów
i malowania muralu niepodległościowego
• W niepodległej – gra rodzinna
• Gry i zabawy z okresu międzywojennego
• Nie tylko Legiony… – zwiedzanie wystawy
czasowej z kuratorem oraz wystaw stałych
• Minikramik z pamiątkami niepodległościowymi
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku:
11:00–16:00
• Działania plastyczne i animacyjne dla dzieci
i dorosłych
• Patchwork patriotyczny – malowanie fragmentów
większej całości• Czerwone korale – warsztat bizuterii w kolorach
narodowych
• Kocham Polskę – warsztat malowania koszulek
• Wąsy Piłsudskiego – akcja uliczna
• Pejzaż dobrze znany – wystawa malarstwa
Mariana Zakrzewskiego ze wsi Leńce – Galeria
Działu Sztuk Plastycznych WOAK

Pałacyk Gościnny:
12:30, 13:00, 13:00 – Zwiedzanie Pałacyku

Sklep SLJEDZIK:
11:30 Spacer z Marszałkiem – spotkanie przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego,
15:00 Spacer z Marszałkiem – spotkanie przy pomniku
Marszałka Józefa Piłsudskiego
20% zniżki na wszystkie pamiątki patriotyczne,
stoisko na ulicy Kilińskiego

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu
Medycznego w Białymstoku:
11:00, 12:00, 13:00, 14:00
• Zwiedzanie Muzeum Historii Medycyny
i Farmacji UMB z przewodnikiem ww. godz.
• Stulecie Polskiego Białego Krzyża – wystawa
czasowa

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku:
11:00 Spacer po Kilińskiego w okresie międzywojennym
– wystawa fotografii ze zbiorów Mieczysława Marczaka

Galeria Sztuki Marchand:
11:00–16:00 Indywidualna wystawa Stanisława Sierko