Wystawa prac „Moc jest z nami dzieciakami”

Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

Miejska Instytucja Kultury

zaprasza

na wystawę prac

 

Pacjentów Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

***

Podopiecznych Przedszkola Samorządowego nr 31 w Białymstoku

***

Uczniów Ogniska Plastycznego Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku

 

Projekt społeczny zorganizowany w ramach Olimpiady „Zwolnieni z teorii” przez nieformalną grupę uczennic II Liceum Ogólnokształcącego im. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

 

Wystawa czynna  od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17:30

sobota 9.00 – 14.00

 sala wystawowej DKŚ, ul. Jana Kilińskiego 13, II piętro

 

Moc Jest z Nami Dzieciakami!

 

Książka „Moc jest z Nami Dzieciakami” powstała we współpracy z dziećmi z przedszkola i małymi pacjentami onkologii w Białymstoku.

Nasz projekt ma na celu udowodnienie, że każde dziecko jest bohaterem i każde, dzięki swojej wyobraźni i kreatywności, może stworzyć coś wielkiego.

Wspólnie z podopiecznymi chcieliśmy pokazać, jak ważna w walce z chorobą jest wiara w siebie i nadzieja na zwycięstwo.

 

***

Fundusze ze sprzedaży książek zostaną w całości przeznaczone na pomoc hospicjum.

Dzięki dodatkowej pomocy pieniężnej szpital będzie w stanie umożliwić dzieciom łatwiejszą drogę do przezwyciężenia choroby. Niech Moc będzie z Nami Dzieciakami!