XXII Prezentacje Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku