Lista materiałów potrzebnych na zajęcia Ogniska Plastycznego 2022-2023:

PLAN ZAJĘĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ OGNISKA PLASTYCZNO-KOMPUTEROWEGO
+ ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH + ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA SENIORÓW – PDF 

GRUPA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
I A
7-8 lat
16.oo-18.oo
I B
8-9 lat
18.1o-20.1o
II A
9 lat
16.oo-18.oo
II B
10 lat
18.1o-20.1o
III A
11 lat
15.5o-17.5o
IIIB
12 lat
13.20-15.20
IV A
13 lat
9.oo-11.oo
IV B
14+
11.1o-13.1o
V A
PROJEKT
16.oo-18.oo
V B
PROJEKT
18.1o-20.1o
Zajęcia plastyczne dla seniorów 11.oo-14.oo
Zajęcia plastyczne dla dorosłych 18.oo-21.oo

Pracownia Plastyczne realizuje zadania z zakresu edukacji plastycznej dzieci i młodzieży.

Nauka dla dzieci od 7 do 10 lat trwa 6 lat, dla osób od 11 lat – 4 lata. Uczniowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji – podania. Pracownia Plastyczna prowadzi naukę rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, zwiedzają galerie, muzea, wystawy, spotykają się z artystami plastykami. Prace uczniów prezentowane są na wystawach organizowanych przez Pracownię Plastyczną.

Program pracy Pracowni Plastycznej

 1. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na szeroko rozumiane PIĘKNO i przybliżenie wielu dziedzin sztuk plastycznych, na drodze zajęć praktycznych i teoretycznych.
  • Malarstwo
  • Rysunek
  • Rzeźba
  • Grafika
  • Multimedia
  • Fotografia
  • Działania w przestrzeni (instalacje, happening, „sztuka ziemi”, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło artystyczne, scenografia)
 2. Zapoznanie się z różnego rodzaju technikami wyrazu artystycznego, np.:
  • Malarstwo akrylowe, gwasz, akwarela, dekalkomania, action painting, graffiti, witraż, itp.
  • Techniki rysunkowe ze względu na narzędzie: ołówek, węgiel, tusz, pędzel, patyk, frotaż itp.
  • Rzeźby pełne, płaskorzeźba – relief, techniki rzeźbiarskie ze względu na materiał: drewno, kamień, metal, gips, glina, wosk i in.
  • Grafika warsztatowa (druk płaski, druk wklęsły, druk wypukły), grafika komputerowa
  • Inne techniki działań artystycznych: „sztuka ziemi”, happening, rady-made, itd.
 3. Uświadamianie znaczenia sztuk plastycznych we współczesnym świecie:
  • Reklama: plakat, ulotka, wizytówka
  • Wystrój wnętrz
  • Moda
  • Projektowanie przemysłowe: meble, samochody
  • Projektowanie otoczenia: ogrody, parki
 4. Przybliżenie życia artystycznego
  • Udział w konkursach
  • Wyjścia na wystawy do galerii i muzeów
  • Spotkania z artystami