Lista materiałów potrzebnych na zajęcia Ogniska Plastycznego 2022-2023:

Grupa IA, IB, IIA, IIB – PDF

Grupa IIIA, IIIB, IVA, IVB – PDF

PLAN ZAJĘĆ PRACOWNI PLASTYCZNEJ OGNISKA PLASTYCZNO-KOMPUTEROWEGO
+ ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DOROSŁYCH + ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA SENIORÓW – PDF 

GRUPA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA
I A
7-8 lat
16.oo-18.oo
I B
8-9 lat
18.1o-20.1o
II A
9 lat
16.oo-18.oo
II B
10 lat
18.1o-20.1o
III A
11 lat
15.5o-17.5o
IIIB
12 lat
13.20-15.20
IV A
13 lat
9.oo-11.oo
IV B
14+
11.1o-13.1o
V A
PROJEKT
16.oo-18.oo
V B
PROJEKT
18.1o-20.1o
Zajęcia plastyczne dla seniorów 11.oo-14.oo
Zajęcia plastyczne dla dorosłych 18.oo-21.oo

Pracownia Plastyczne realizuje zadania z zakresu edukacji plastycznej dzieci i młodzieży.

Nauka dla dzieci od 7 do 10 lat trwa 6 lat, dla osób od 11 lat – 4 lata. Uczniowie przyjmowani są na podstawie złożonej deklaracji – podania. Pracownia Plastyczna prowadzi naukę rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby.

Uczniowie uczestniczą w konkursach plastycznych, zwiedzają galerie, muzea, wystawy, spotykają się z artystami plastykami. Prace uczniów prezentowane są na wystawach organizowanych przez Pracownię Plastyczną.

Program pracy Pracowni Plastycznej

Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na szeroko rozumiane PIĘKNO i przybliżenie wielu dziedzin sztuk plastycznych, na drodze zajęć praktycznych i teoretycznych.

 • Malarstwo
 • Rysunek
 • Rzeźba
 • Grafika
 • Multimedia
 • Fotografia
 • Działania w przestrzeni (instalacje, happening, „sztuka ziemi”, wzornictwo przemysłowe, rzemiosło artystyczne, scenografia)

Zapoznanie się z różnego rodzaju technikami wyrazu artystycznego, np.:

 • Malarstwo akrylowe, gwasz, akwarela, dekalkomania, action painting, graffiti, witraż, itp.
 • Techniki rysunkowe ze względu na narzędzie: ołówek, węgiel, tusz, pędzel, patyk, frotaż itp.
 • Rzeźby pełne, płaskorzeźba – relief, techniki rzeźbiarskie ze względu na materiał: drewno, kamień, metal, gips, glina, wosk i in.
 • Grafika warsztatowa (druk płaski, druk wklęsły, druk wypukły), grafika komputerowa
 • Inne techniki działań artystycznych: „sztuka ziemi”, happening, ready-made, itd.

Uświadamianie znaczenia sztuk plastycznych we współczesnym świecie:

 • Reklama: plakat, ulotka, wizytówka
 • Wystrój wnętrz
 • Moda
 • Projektowanie przemysłowe: meble, samochody
 • Projektowanie otoczenia: ogrody, parki
 • Przybliżenie życia artystycznego
 • Udział w konkursach
 • Wyjścia na wystawy do galerii i muzeów
 • Spotkania z artystami