Instruktor prowadzący – Oktawiusz Stępień

Pracownia jest miejscem, w którym dzieci i młodzież poznają sztukę projektowania graficznego i zdobywają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem.

Uczestnicy zapoznają się, a przede wszystkim nauczą, swobodnego poruszania się w programach graficznych, za pomocą których będą mogły tworzyć własne projekty, zarówno reklamowe, użytkowe, jak i artystyczne. Wejdą w świat reklamy, mediów, druku i sztuki użytkowej.

Pracownia koncentruje się na indywidualnym rozwoju merytorycznym oraz na współdziałaniu w zespole kreacyjnym. Styl pracy pracowni jest ściśle dostosowany do zainteresowań graficznych uczestników, którzy zgodnie z nimi nabywają umiejętności potrzebne do osiągnięcia zaprojektowanego wspólnie celu. Założeniem pracowni jest stworzenie zespołu niezależnych twórców realizujących wspólne pomysły przy jednoczesnym rozwoju indywidualnym.

Uczestnicy pracowni otrzymują konkretny warsztat, znajomość oprogramowania i procesów technologicznych przy realizacji projektów. Oferujemy praktyczną wiedzę merytoryczną, sprzęt oraz współdziałanie w procesach twórczych.

Zakres tematów:

przetwarzanie obrazu (kompozycja, kolor, modyfikacja),
projektowanie obiektów (od pomysłu po grafikę),
liternictwo (min. praca z tekstem),
realizacja produkcji (przesyłanie plików: www, druk),
layout’y (strony www, okładki, gazety).

Informacje:

  • grupa docelowa w wieku 9-14 lat,
  • zajęcia trwają 2 godziny raz w tygodniu,
  • liczba uczestników zależna jest od dostępnych stanowisk roboczych (3-9),
  • każdy nowo przybyły zostanie zaopatrzony w wiedzę zwaną Pakietem Podstawowym*.

*Pakiet podstawowy są to informacje, które przekazujemy nowo przybyłym:

  • podstawowe zasady korzystania z komputera,
  • zapoznanie ze środowiskiem pracy (oprogramowanie: Gimp, Inkscape; peryferia: drukarka, tablet itp.)

 

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 odbywają się:

grupa I (początkujący) – wtorek 16:00-18:00,

grupa II (średniozaawansowani)- wtorek 18:00-20:00,

grupa III (zaawansowani) – środa 17:00-19:00.