PDF – PLAN ZAJĘĆ Pracowni Projektowania Graficznego Ogniska Komputerowo-Plastycznego 2022-2023

GRUPA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA
I x 16.oo-18.oo x
II x 18.oo-20.oo x
III x x 17.oo-19.oo
 IV A (PROJEKT) 16.oo-18.oo x x
 IV B (PROJEKT) 18.oo-20.oo x x

Instruktor prowadzący – Oktawiusz Stępień

Pracownia jest miejscem, w którym dzieci i młodzież poznają sztukę projektowania graficznego i zdobywają umiejętność posługiwania się oprogramowaniem.

Uczestnicy zapoznają się, a przede wszystkim nauczą, swobodnego poruszania się w programach graficznych, za pomocą których będą mogły tworzyć własne projekty, zarówno reklamowe, użytkowe, jak i artystyczne. Wejdą w świat reklamy, mediów, druku i sztuki użytkowej.

Pracownia koncentruje się na indywidualnym rozwoju merytorycznym oraz na współdziałaniu w zespole kreacyjnym. Styl pracy pracowni jest ściśle dostosowany do zainteresowań graficznych uczestników, którzy zgodnie z nimi nabywają umiejętności potrzebne do osiągnięcia zaprojektowanego wspólnie celu. Założeniem pracowni jest stworzenie zespołu niezależnych twórców realizujących wspólne pomysły przy jednoczesnym rozwoju indywidualnym.

Uczestnicy pracowni otrzymują konkretny warsztat, znajomość oprogramowania i procesów technologicznych przy realizacji projektów. Oferujemy praktyczną wiedzę merytoryczną, sprzęt oraz współdziałanie w procesach twórczych.

Oktawiusz Stępień – grafik komputerowy, od 2005 roku pracuje w reklamie i promocji; liternik komiksowy, animator kultury, kierownik programowy w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, instruktor w Pracowni Projektowania Graficznego w Dom Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. Z zamiłowania i wykonywanej pracy: fotograf, operator i montażysta, ilustrator, garncarz i ceramik.

Zakres tematów:
przetwarzanie obrazu (kompozycja, kolor, modyfikacja),
projektowanie obiektów (od pomysłu po grafikę),
liternictwo (min. praca z tekstem),
realizacja produkcji (przesyłanie plików: www, druk),
layout’y (strony www, okładki, gazety).

Informacje:
grupa docelowa w wieku 9-14 lat,
zajęcia trwają 2 godziny raz w tygodniu,
liczba uczestników zależna jest od dostępnych stanowisk roboczych (3-9),
każdy nowo przybyły zostanie zaopatrzony w wiedzę zwaną Pakietem Podstawowym*.

*Pakiet podstawowy są to informacje, które przekazujemy nowo przybyłym:
podstawowe zasady korzystania z komputera,
zapoznanie ze środowiskiem pracy (oprogramowanie: Gimp, Inkscape; peryferia: drukarka, tablet itp.)